UITZENDTIJDEN

Dagelijks
exclusief: Kerstdagen, Nieuwjaarsdag en uitzendtijden lokale omroep

RTV-Gouwestad.

Kabelkrant Gouda zendt uit in: Berkenwoude, Cabauw, Driebruggen, Gouda, Gouderak, Haastrecht, Hekendorp, Het Beijersche, Moordrecht, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Reeuwijk, Stolwijk en Vlist met een bereik van 40.000 huisaansluitingen (plm. 100.000 kijkers).

TARIEVEN

Hele of halve pagina per uitzenddag (of een gedeelte daarvan) op aanvraag.

Opmaak 1 logo of foto nmalig € 70,00

Opmaak van 1 logo of foto per 10 betaalde plaatsingen gratis

Printuitdraai &euro 3,50

Spoedtoeslag &euro 23,00

De advertentie verschijnt minimaal 80x per etmaal.

KONTRAKTEN

- Tot 15 pagina's : te gebruiken binnen 6 maanden

- 15 tot 30 pagina's : te gebruiken binnen 12 maanden

- 30 tot 60 pagina's : te gebruiken binnen 24 maanden

Bij contracten van 5 pagina's en meer wordt maandelijks een faktuur verzonden van het aantal in die maand geplaatste advertenties.

KENNISMAKINGSAANBIEDINGEN:

A - 5 maal aaneengesloten plaatsen, 3 maal betalen.

B - 15 dagen plaatsen, 10 dagen betalen.

Opmaak van 1 foto of logo gratis.

Advertentieplaatsingen moeten geschieden binnen 1 maand na de eerste plaatsingsdata.

C - 3 weken plaatsen, 2 weken betalen.

Opmaak van 1 foto of logo gratis.

Advertentieplaatsingen moeten geschieden binnen 3 maanden na de eerste plaatsingsdata.

KABELTJES (alleen voor particulieren en non-profit organisaties):

- &euro 2,50 per regel (incl. btw), per uitzenddag.

De kabeltjes moeten contant worden voldaan vr de eerste plaatsings- datum. Aanbieding: 3 dagen plaatsen, 2 dagen betalen.

Er worden minimaal twee regels in rekening gebracht. Het maximaal aantal regels per kabeltje is vijf.

Kabeltjes kunnen worden opgegeven bij:

Gouda : Kabelkrant Gouda Aderpolderweg 13 2807 KL Gouda

: Deco Home Ippel Swadenburg 70 2804 VH Gouda

(Winkelcentrum Bloemendaal)

Voor non-profit- en onderwijsinstellingen geldt 1/2 tarief.

Alle bedragen zijn exclusief btw. januari 1997

VOORWAARDEN VOOR PLAATSING ADVERTENTIES

1. AANSPRAKELIJKHEID INHOUD

De adverteerder is aansprakelijk voor de door hem aangeleverde teksten.

Opgegeven advertenties kunnen zonder opgaaf van redenen geweigerd worden. Bij opgave van een advertentie dient een adres en telefoonnummer opgegeven te worden waar controle / overleg over de advertentie kan plaatsvinden.

2. AANLEVERING

Advertenties dienen - bij voorkeur - schriftelijk of per fax - uiterlijk n dag voor uitzending aangeleverd te worden. Voor mondeling ontvangen advertenties wordt geen aansprakelijkheid voor de inhoud aanvaard. Voor plaatsing van een advertentie in het weekeinde moet de advertentie vr vrijdagochtend 09.30 uur aangeleverd worden. Indien aanlevering op de dag van uitzending plaatsvindt, dan wordt een extra spoedtoeslag in rekening gebracht.

3. LOGO'S

Opgave voor het maken van logo's en het voorbeeld dienen uiterlijk twee werkdagen vr de eerste uitzending in het bezit te zijn van de kabelkrant.

Bij het afsluiten van een contract, voor tenminste 10 plaatsingen, zijn van de kosten voor de opmaak c.q. het scannen van het logo de eerste Eur 68,07 excl. btw voor rekening van Kabelkrant Gouda.

4. WIJZIGING TEKST

Voor wijzigingen van de advertentietekst nadat deze in de (voorbereiding) van de uitzending is opgenomen worden de extra gemaakte kosten in rekening gebracht. Dit geldt niet indien vooraf bepaalde wijzigingen in de tekst gedurende een advertentieovereenkomst is overeengekomen.

5. UITZENDTIJDSTIPPEN

Indien op verzoek een advertentie, automatisch, op een bepaalde tijd uit de uitzending gehaald wordt (b.v. de informatie uit de advertentie is na het einde van een actie niet meer geldig), dan zijn daar geen extra kosten aan verbonden. Moet de advertentie verwijderd worden na verzoek van de adverteerder (b.v. de geadverteerde artikelen zijn uitverkocht) dan worden alleen indien dat buiten werktijd plaats moet vinden extra kosten in rekening gebracht. Er vindt in deze gevallen echter geen restitutie van de advertentiekosten plaats.

6. AFWIJKENDE AFSPRAKEN

In een advertentieovereenkomst kunnen afwijkingen, bijvoorbeeld tijdstip en wijze van aanleveren, wijziging teksten, van de voorwaarden opgenomen worden. Alleen schriftelijk overeengekomen afwijkingen en bevestigingen zijn geldig.

7. AANSPRAKELIJKHEID UITZENDING

Kabelkrant Gouda is niet verder aansprakelijk dan de hoogte van de door de adverteerder betaalde kosten indien - door welke oorzaak dan ook - de advertentie niet dan wel verminkt uitgezonden wordt.

Over de plaats van de advertentie in de krant kan vooraf geen toezegging gedaan worden.

worden.

DIGITAAL AANLEVEREN VAN ADVERTENTIES

Het is mogelijk om uw advertentie digitaal aan te leveren aan Kabelkrant Gouda.

Het is gebleken dat het formaat en de manier van aanleveren vaak voor problemen zorgt bij de verwerking en plaatsing van de advertenties, daarom hier wat aanwijzingen.

1. Zorg dat pagina/afbeelding altijd aangeleverd worden in een van de volgende bestandsformaten: IFF/LBM/PCX/JPG (Dus GEEN worddocumenten of tekstbestanden).

2. Aanlevering kan op een DD diskette (720kb) of via ons e-mailadres

info@kabelkrant-gouda.nl.3. De totale pagina/afbeelding mag maximaal 256 kleuren bevatten.4. De maximale resolutie van de pagina mag niet hoger zijn dan 704x566 pixels en bij voorkeur ook niet lager. (De resolutie van 704x566 is de maximale resolutie, deze wordt gebruikt om de pagina beeldvullend te maken. Bij lagere resoluties ontstaant een zwarte rand om het beeld. Omdat iedere televisie anders is afgesteld is het verstandig binnen deze resolutie een kader van ongeveer 640x480 aan te houden. De afbeelding en tekst binnen dit kader zijn op iedere televisie zichtbaar).

Als de pagina/afbeelding niet voldoet aan de bovenstaande waarden, past Kabelkrant Gouda deze waarden zo mogelijk zelf aan. Hierdoor kunnen kwaliteitsverschillen ontstaan.

Het is raadzaam om de pagina goed leesbaar te houden (gebruik geen kleine lettertypen, en vooral niet teveel tekst). Uw advertentie moet onder verschillende omstandgheden bekijkbaar/aantrekkelijk zijn. U kunt ook alleen uw logo of afbeelding digitaal aanleveren (om de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden). Wij helpen u dan graag verder met de opmaak (inbreng van tekst) van uw pagina.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Kabelkrant Gouda. Wij helpen u graag verder.Onze prijsopgaven zijn vrijblijvend.

Handelsregister Gouda nummer 29028767. Levering volgens onze voorwaarden. Deze zijn een aanvulling op 'Regelen voor het advertentiewezen van de Raad van Orde en Toezicht voor het Advertentiewezen'.